Het schoolgebouw is door de nacht gevangen
De duisternis voert er een strak bewind
Het tocht hier en er loopt docent noch kind
En op de tast bewandel ik de gangen

Ik zoek altijd wat anders dan ik vind
Al heb ik hier nu andere belangen
Het voelt alsof de tijd is blijven hangen
En of mijn schooltijd weer opnieuw begint

Dan nader ik het eind van dit stilleven
Want verderop word ik een licht gewaar
Er wordt daar kennelijk nog les gegeven

Ik zie, wanneer ik het lokaal in staar,
De jongen die ik altijd ben gebleven
Hij zit verlegen aan de lessenaar